Född 1946.
Jag etablerade min verkstad under tidigt –70 tal efter utbildning på Croydon College of Art, London. I början arbetade jag huvudsakligen med bruksgods i stengods och porslin, inspirerad bl a av japansk och engelsk keramik. Efterhand har tyngdpunkten i ökande grad förskjutits mot skulpturalt arbete; gestaltning av djur och människor i stengods och raku. De senaste åren har den mänskliga fysionomin hamnat i fokus för mitt intresse.En följd av detta intresse för människors ansikten blev min installation ”Tusen Nyllen”, etttusen rakubrända ansikten, som visats runt om i Skandinavien.

Jag har ställt ut på museér och gallerier i Skandinavien, England, Spanien samt USA. På senare tid har jag varit en flitig utställare på internationella konstmässor i Europa, USA samt Asien.

Jag samarbetar med:
Galleri Final, Malmö,
Villa del Arte Galleries, Barcelona,
Galleri Bruno Dahl, Ebeltoft, Danmark
Echt Gallery, Chicago